Členská schůze

Jde o nevyšší orgán spolku.

Výbor

Předseda: MUDr. Kamal Mezian
Místopředseda: MUDr. Andrea Švojgrová
Pokladník: MUDr. Pavel Drbal
Členové výboru: MUDr. Denisa Kostourková
MUDr. Peter Wágner
MUDr. Alexandra Dlouhá Maršálková