Vítáme Vás na webových stránkách Spolku mladých rehabilitačních lékařů.

Kdo jsme?

 

Našim cílem je sdružovat rehabilitační lékaře v přípravě na atestaci, nebo krátce po jejím ukončení.

Právě tuto skupinu spojuje zvýšená potřeba informovanosti o možnostech vzdělávání, studijních materiálech, zahraničních kurzech, tuzemských stážích, apod.

 

Spolek mladých rehabilitačních lékařů si klade za cíl tyto informace zprostředkovávat, organizovat vzdělávací akce šité mladým lékařům na mírů, zpřístupnit osobní kontakt mladých rehabilitačních lékařů a v neposlední radě se snažit zastupovat tyto lékaře v záležitostech, které se jich týkají a to ve spolupráci s dalšími odbornými rehabilitačními organizacemi.

 

Co najdete na stránkách?

 

Snažíme se, aby webové stránky přinášely důležité informace o fungování našeho spolku.

 

Podmínky členství.

 

pro rehabilitační lékaře jsou nastaveny na věk do 42 let, či zařazení do předatestační přípravy v oboru RFM u osob, kteří tento věkový limit překročili. Na provoz spolku jsou vybírány adekvátní členské příspěvky (momentálně schválená částka) 500 Kč/rok.