Kdo jsme?

Jsme spolek sdružující rehabilitační lékaře a lékaře dalších oborů se zájmem o rehabilitaci v přípravě k atestaci nebo krátce po jejím ukončení. 

Právě tuto skupinu spojuje zvýšená potřeba informovanosti o možnostech vzdělávání, studijních materiálech, odborných kurzech apod.

Spolek Mladých rehabilitačních lékařů si klade za cíl tyto informace zprostředkovávat, organizovat vzdělávací akce šité mladým lékařům na mírů a tím i zlepšit osobní kontakt rehabilitačních lékařů a navázat nové pracovní kontakty. 

Co najdete na stránkách?
Informace o akcích pořádaných naším spolkem i dalších zajímavých odborných akcích. Informace ke specializační přípravě v oboru. 

Podmínky členství:
Podmínkou členství ve spolku je zařazení do specializačního vzdělávání v oboru RFM či jiného příbuzného oboru se zájmem o rehabilitaci a zaplacený registrační příspěvek 500Kč na daný rok. Členství je přístupné i lékařům po atestaci se zájmem o činnost spolku a účast na vzdělávacích akcích pořádaných spolkem. Členství není omezeno věkem. Členství je otevřeno i studentům všeobecného lékařství se zájmem o obor RFM.

Co získám členstvím ve spolku? 

Mimo přístup na stránky spolku jsou pro členy spolku zpřístupněny vypracované atestační otázky. Členové spolku mají přednostní právo účasti na vzdělávacích akcích pořádaných naším spolkem. Zároveň se můžete přihlásit i do naší facebookové skupiny Mladých rehabilitačních lékařů, kde taktéž zveřejňujeme informace o konaných akcí a zajímavostech z oboru a kde probíhá diskuze mezi jednotlivými lékaři ohledně vzdělávání, kazuistik atd. 

Inzerce:

V případě zájmu o zveřejnění inzerátu s nabídkou zaměstnaní nás kontaktujte na info@mladirehabilitacnilekari.cz. Zveřejňujeme pouze inzeráty s konkrétním zaměstnavatelem.